Arabic Lyrics


صباح الخير يا مصر يا أحلى 3 ألوان ونسر

يا جنة فى أرض ربى فى وسط الدنيا قصر
صباح الخير على كل شبر فى بلدنا
صباح الخير على الكنيسة والمبنى
صباح الخير على الشوارع والميادين

على أهلها الطيبين علينا إحنا

أجدع صعايدة وفلاحين
على الصناعينة والجنانية والصيادين
صباح الخير على اللى ساكننيها
وعلى اللى منها واللى عنها متغربين
صباح الخير على الأستاذة وعلى التلامذة أمل السنين
يا صباح الخير على الملايين

صباح الخير يا مصر يا أحلى 3 ألوان ونسر

يا جنة فى أرض ربى فى وسط الدنيا قصر


Latin Arabic Lyrics


saba7 el-5er ya masr a7la talata elwaan we nasr

ya gannah fe ard rabby fe wasat ed-donya 2asr
saba7 el-5er 3ala kol shebr fe baladna
saba7 el-5er 3ala el-kneesa w el-mabna
saba7 el-5er 3ala esh-shwaara3 we el-myaadeen

3ala 2ahlaha el-tayebeen 3alena e7na

agda3 sa3eeda we fella7een
3ala el-sna3eena we-elgnaanya we el-syadeen
saba7 el-5er 3ala elly saakneeha
we 3ala elly menha w elly 3nha metgharbeen
saba7 el-5eer 3ala el-osteza we 3ala el-talaamza amal el-seneen
ya saba7 el-5eer 3ala el-mlayeen

saba7 el-5er ya masr a7la talata elwaan we nasr

ya gannah fe ard rabby fe wasat ed-donya 2asr

Translation


Good morning Egypt, 3 beautiful colours and it's eagle [Flag]

Heaven on my Lord's earth
The palace in the centre of the world
Good morning to every corner of our country
Good morning to the churches and buildings (mosques)
Good morning to the streets and squares

To it's good people, to us

It's noble farmers and countrymen
To it's workers, gardeners and fishermen
Good morning to those who live in it
The people from it and people far away from it

Good morning to the professors and students, hope for the future

Good morning to the millions